Informatie & reserveringen: 0031(0)314-653180 (ma-vr 09:30-12:30 & 13:00-17:00) - Email: info@planetsnow.nl
Boekingsvoorwaarden

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite ( vetgedrukte naar keuze ) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR-Consumentenvoorwaarden
PlanetSnow wintersportvakanties BV (KvK Arnhem 09098414) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Let op! Aanvullende reisvoorwaarden van Planet Snow.
Artikel 5, lid 8 van de ANVR reisvoorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden kunnen hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Een goede annuleringsverzekering zoals die van Allianz dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij Planet Snow wintersportvakantie BV worden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden voor de reiziger gehanteerd:

Indien een lijndienst bestemming wordt geannuleerd zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn per boeking op te vragen. De kosten voor een annulering van een lijndienstticket zijn 100%.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om voor eind 2003 een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief.

Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

Milieubeleidsverklaring

PlanetSnow wintersportvakanties is een reisorganisatie gespecialiseerd in Duikreizen.De duiksport kan negatieve effecten hebben op de onderwaterwereld. Een van de belangrijkste motieven van Planet Snow om aandacht te besteden aan PMZ, is informatie aan onze klanten en lokale agenten te verschaffen, om zo het negatieve effect te minimaliseren. Tevens houdt Planet Snow zichzelf het doel, om zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners, die hetzelfde milieu doel nastreven. Om zo het behoud van de onderwaterwereld na te streven, wat als gevolg heeft duurzaam toerisme.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.

Wij verwijzen u graag naar onze pagina "links". Onder de rubriek DUURZAAM TOERISME vindt u een aantal website pagina's met belangrijke informatie over duurzaam toerisme.Planet Snow Wintersportvakanties / Diving World Nederland B.V.

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag 09.30 - 12:30 & 13:00 - 17.00.
Zaterdag en zondag gesloten

Telefoon: 0314-653180
Noodnummer alleen voor calamiteiten: 06-55872688

ANVR nummer: 4760
SGR nummer: 2718
KVK nummer: Arnhem 09098414
BTW nummer: NL 812360989B01